Leiding geven in het zwembad (nu online)

Als je al enige jaren in het zwembad werkt, is de kans groot dat je stap voor stap steeds meer coördinerende en leidinggevende taken krijgt. Je wordt verantwoordelijk voor een deel van de organisatie, gaat leidinggeven aan medewerkers of je denkt mee over het toekomstig beleid. Bij het uitvoeren van deze coördinerende en leidinggevende taken kun je wel enige ondersteuning gebruiken. De opleiding Leiding geven in het zwembad biedt uitkomst.

Doel

Na de opleiding heb je de belangrijkste competenties van een leidinggevende (verder) ontwikkeld.

Je bent in staat een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van kwaliteit, verandering en vernieuwing in je eigen organisatie en dit projectmatig uit te werken.

Voor wie?

De opleiding is bestemd voor allround zwembadmedewerkers die al meerdere jaren in het zwembad werken en (willen) doorgroeien in een coördinerende of leidinggevende functie.

Uitgangspunten

 • De opleiding sluit aan bij de dagelijkse praktijk, je persoonlijke ontwikkeling als leidinggevende staat centraal.
 • Een goede leidinggevende in het zwembad is onder andere kwaliteitsgericht, klantgericht, gericht op samenwerking, een voortgangsbewaker, betrokken, integer, flexibel, initiatiefrijk, en heeft mensenkennis en zelfkennis. Tijdens de opleiding word je continu gestimuleerd te reflecteren op je eigen gedrag.
 • Een belangrijk accent in de opleiding is het ontwikkelen van kwaliteit. Je gaat aan de slag met een verandering of vernieuwing in je organisatie. Trends en maatschappelijke ontwikkelingen zijn daarbij van groot belang.
 • Je werkt in de opleiding aan een project, gericht op een ontwikkeling, verbetering of vernieuwing  in je eigen accommodatie. Dit plan presenteer je aan het eind van de opleiding. Hiervoor worden werkgevers en/of collega’s uitgenodigd.
 • Je oefent communicatieve vaardigheden in je eigen dagelijkse praktijk.

Inhoud en onderwerpen

De opleiding wordt opgebouwd rond drie belangrijke kerntaken:

 • Leiding geven aan medewerkers (o.a. communiceren, motiveren)
 • Presenteren
 • Projectmatig werken aan kwaliteit.

Onder werpen zijn o.a.:

 • Fasen van leiding geven
 • Gespreksvoering en effectief vergaderen
 • Situationeel leiding geven (instrueren, coachen, motiveren en delegeren)
 • Onderzoek doen naar kwaliteit
 • Doelen stellen
 • Oplossingen bij problemen of vraag bedenken door creatief denken
 • Veranderingen voorbereiden en invoeren (plan van aanpak)

Aanpak

Je wordt in de opleiding gestimuleerd om actief te leren. Je leert jezelf (en anderen) beter kennen door de NBI vragenlijst Breinvoorkeuren in te vullen. Theoretische achtergronden lees je thuis in het boek dat bij de opleiding hoort. Tijdens de (online) bijeenkomsten oefen je verschillende vaardigheden, denk je mee of discussieer je met andere deelnemers. Na een bijeenkomst oefen je het geleerde in je eigen werksituatie. De opbouw van de opleiding zorgt er voor dat je stap voor stap werkt aan de ontwikkeling van een verbetering of verandering in je eigen organisatie. Je betrekt daarbij ook je eigen team.

Afronding

Om in het bezit te komen van het certificaat Leiding geven in het zwembad (uitgegeven door de Nationale Raad Zwemveiligheid) moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Oefenen in je eigen werksituatie (‘stage’) met feedback geven, verschillende gesprekken voeren, een werkoverleg voorzitten en hiervan een reflectieverslag maken dat voldoende wordt beoordeeld
 • Een project opzetten en voorbereiden en dit uitwerken in een projectverslag dat voldoende wordt beoordeeld
 • Een voldoende halen op de kennistoets met vragen over de inhoud van het boek ‘Leiding geven in het zwembad’
 • Een voldoende halen op de presentatie van het project aan mededeelnemers en het beantwoorden van vragen (uit het publiek en van examinatoren).

Groepsgrootte

De minimale groepsgrootte is 5 deelnemers. Maximaal kunnen 12 deelnemers meedoen.

Opleidingsduur en data

De totale opleiding duurt normaal 5 dagen, van 09.00 tot 16.30 uur. (Dit is exclusief het examen).

In het voorjaar van 2021 wordt de opleiding online aangeboden in 10 bijeenkomsten van een halve dag. Daarbij wordt gebruik gemaakt van digitaal lesmateriaal en van de software ‘zoom’. Bijeenkomsten starten 09.00 uur en duren tot uiterlijk 12.30 uur. De planning is als volgt:

28 januari, 4 en 11 februari, 4, 11 en 18 maart, 1 en 8 april. De laatste 2 bijeenkomsten en het examen (eind mei 2021) worden in overleg gepland. Hopelijk is het mogelijk om de laatste dag ‘live’ bij elkaar te zijn, ergens in het midden van het land.

Prijs 

De deelnemersprijs is € 1195,- (exclusief 21% btw). Dit bedrag is inclusief het boek ‘Leiding geven in het zwembad’, een persoonlijke rapportage Breinvoorkeuren, beschikking over online lesmateriaal en ander materiaal dat voorafgaand aan de opleiding thuis wordt bezorgd. De examenkosten zijn € 100,- per persoon (exclusief 21% btw).

Meld je aan!

Je aanmelden kan door een mail te sturen naar info@propulztp.nl

Wil je graag nog meer inhoudelijke informatie? Download dan het e-book Leidinggeven in het zwembad via onderstaand formulier.

  Powered By ConvertKit