Bewegen in water met baby’s en peuters

Bewegen in water met baby’s en peuters is een interessante activiteit. Het is de start van een leven lang bewegen in water. Het biedt veel kansen. Bewegen is goed, bewegen in water kan al vanaf jonge leeftijd worden opgepakt. Jonge kinderen kunnen al heel veel leren, de eerste stappen op weg naar zwemveiligheid worden hier gezet. Het is een uitdaging om ouders én kinderen met plezier te laten kennismaken met het bewegen in water en ze minimaal bij je te houden tot het C-diploma is behaald. In de opleiding Bewegen in water met baby’s en peuters staat deze uitdaging centraal.

Doel

Aan het eind van de opleiding ben je in staat om vanuit een duidelijke doelstelling lessen voor jonge kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 4 jaar te verzorgen. Je leert om een activiteit voor deze kinderen op te zetten, voor te bereiden, lessenreeksen te maken, de lessen te verzorgen en te evalueren.

Data

De opleiding wordt in het najaar 2020 online gegeven en bestaat uit 6 bijeenkomsten van 09.00 uur tot (uiterlijk) 12.30 uur op:

 • 9 oktober
 • 23 oktober
 • 6 november
 • 20 november
 • 4 december

De laatste bijeenkomst plannen we gezamenlijk. Bij voorkeur nog in 2020. Of begin 2021.

Kosten

De kosten voor de opleiding (inclusief (online) lesmateriaal) zijn € 795,- (inclusief 21% btw). Extra kosten voor beoordeling/coaching in de praktijk in verband met het behalen van certificeerbare eenheid 2 (begeleider recreatieve zwemactiviteiten) worden in overleg vastgesteld.

Onderwerpen

 • Trends en ontwikkelingen op het gebied van baby-peuterzwemmen.
 • Ontwikkeling van kinderen van 0-4 jaar, waar moet je rekening mee houden?
 • Werken aan zwemveiligheid met baby’s en peuters, wat zijn de mogelijkheden?
 • De rol van de ouders, op welke manier doen zij mee? Hoe communiceer je met de ouders? Hoe betrek je hen bij de verantwoordelijkheid voor de zwemveiligheid van hun kind?
 • De opzet van de activiteit, hoe pak je dat aan? Nadenken over het doel, de globale inhoud, de opzet van de lessenreeks en de organisatie van de lessen.
 • Lesinhouden ontwikkelen en lessen verzorgen; vaardigheden ontwikkelen en oefenen.
 • De inhoud van baby-peuterzwemmen in relatie tot het leren zwemmen. Nadenken over de in- en doorstroom, mogelijkheden om dit te bevorderen door de inhoud en opzet van de activiteiten. 

Opzet en werkwijze

De opleiding wordt verzorgd door Titeke Postma en Anky van der Veen. Wat kun je in ieder geval verwachten:

 • Je krijgt een inlogcode voor een online leeromgeving waarin o.a. video’s, teksten en voorbereidingsopdrachten staan. Voorafgaand aan iedere bijeenkomst bereid je je voor.
 • Er wordt gebruik gemaakt van veel videomateriaal dat is opgenomen bij de babylessen die Anky aanbiedt. Je ziet dus veel praktijkvoorbeelden die je dan weer gaat uitproberen in jouw eigen praktijk.
 • In de online bijeenkomst wordt ingegaan op de visie, theorie en is er tijd voor het stellen van vragen en uitwisseling van ervaringen.
 • Je krijgt voorafgaand aan de training een doosje met lesmateriaal toegestuurd. De inhoud is nog een verrassing, maar met die materialen zullen we met leuke interactieve werkvormen aan de slag gaan.
 • We werken met de software ‘zoom’. Dit houdt in dat je elkaar online kunt zien (we hebben maximaal 12 deelnemers).
 • ‘Zoom’ maakt het ook mogelijk om met elkaar in groepjes te werken. Dit werkt erg inspirerend.
 • Er is in de opleiding veel ruimte voor interactie.
 • Omdat het de eerste keer online is, zullen we iedere bijeenkomst ‘strak’ evalueren. Indien gewenst en mogelijk kunnen we altijd nog beslissen om toch nog een keer bij elkaar te komen.

Wat heb je nodig?

 • Een computer, laptop, tablet. Voor de bijeenkomsten zou je zelfs genoeg hebben aan een mobiele telefoon.
 • Een leergierige en kritische houding. Zodat je veel vragen wilt stellen, aan Anky en Titeke, maar ook aan de andere deelnemers.

Na iedere bijeenkomst krijgen je huiswerkopdrachten; stap voor stap pas je de onderwerpen van de training toe door te werken aan de eindopdracht. Aan het eind van de opleiding heb je een activiteit voor een zelfgekozen leeftijdsgroep ontwikkeld en een lessenreeks van 10 lessen gemaakt. 

Tijdens de opleiding ga je oefenen in de praktijk. Afhankelijk van je beginsituatie ga je assisteren of zelfstandig lesgeven aan baby’s en/of peuters. Je ervaringen bespreek je tijdens de opleiding.

Je kunt deze opleiding gebruiken om certificeerbare eenheid 2 van de beroepsopleiding Allround Zwembadmedewerker (Begeleider recreatieve zwemactiviteiten) af te ronden. Er worden dan twee lessen aan baby’s en/of peuters beoordeeld.  

Eindopdracht: de activiteit en de lessenreeks

Iedere deelnemer maakt een eindopdracht die bestaat uit het ontwikkelen van een activiteit voor een zelfgekozen leeftijdsgroep en een lessenreeks die daarbij aansluit.

Doe je mee?

Er is plaats voor 12 deelnemers. Je kunt je aanmelden door je naam en telefoonnummer te mailen naar info@propulztp.nl. Je ontvangt dan zo snel mogelijk een bevestiging en meer informatie.