Bewegen in water met baby’s en peuters

Bewegen in water met baby’s en peuters is een interessante activiteit. Het is de start van een leven lang bewegen in water. Het biedt veel kansen. Bewegen is goed, bewegen in water kan al vanaf jonge leeftijd worden opgepakt. Jonge kinderen kunnen al heel veel leren, de eerste stappen op weg naar zwemveiligheid worden hier gezet. Het is een uitdaging om ouders én kinderen met plezier te laten kennismaken met het bewegen in water en ze minimaal bij je te houden tot het C-diploma is behaald. In de opleiding Bewegen in water met baby’s en peuters staat deze uitdaging centraal.

Doel

Aan het eind van de opleiding ben je in staat om vanuit een duidelijke doelstelling lessen voor jonge kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 4 jaar te verzorgen. Je leert om een activiteit voor deze kinderen op te zetten, voor te bereiden, lessenreeksen te maken, de lessen te verzorgen en te evalueren.

Data

De opleiding wordt in het voorjaar 2020 gegeven in Bussum, op 13 en 27 maart en 24 april . We beginnen om 09.30 en eindigen rond 16.00 uur. Twee onlinebijeenkomsten worden in overleg gepland.

Kosten

De kosten voor de opleiding zijn € 795,- (inclusief 21% btw). Dit bedrag is inclusief lesmateriaal, koffie, thee en een lunch. Extra kosten voor beoordeling/coaching in de praktijk in verband met het behalen van certificeerbare eenheid 2 worden in overleg vastgesteld.

Onderwerpen

  • Trends en ontwikkelingen op het gebied van baby-peuterzwemmen.
  • Ontwikkeling van kinderen van 0-4 jaar, waar moet je rekening mee houden?
  • Werken aan zwemveiligheid met baby’s en peuters, wat zijn de mogelijkheden?
  • De rol van de ouders, op welke manier doen zij mee? Hoe communiceer je met de ouders? Hoe betrek je hen bij de verantwoordelijkheid voor de zwemveiligheid van hun kind?
  • De opzet van de activiteit, hoe pak je dat aan? Nadenken over het doel, de globale inhoud, de opzet van de lessenreeks en de organisatie van de lessen.
  • Lesinhouden ontwikkelen en lessen verzorgen; vaardigheden ontwikkelen en oefenen.
  • De inhoud van baby-peuterzwemmen in relatie tot het leren zwemmen. Nadenken over de in- en doorstroom, mogelijkheden om dit te bevorderen door de inhoud en opzet van de activiteiten. 

Opzet en werkwijze

De opleiding wordt verzorgd door Titeke Postma en Anky van der Veen en bestaat uit drie trainingsbijeenkomsten. Er wordt gestart met het zwemmen met baby’s, in de volgende bijeenkomsten komen de peuters erbij.  Onderwerpen worden tijdens de bijeenkomst besproken, geoefend, toegelicht met voorbeelden, videomateriaal e.d. 

Na iedere bijeenkomst krijgen je huiswerkopdrachten; stap voor stap pas je de onderwerpen van de training toe door te werken aan de eindopdracht. Aan het eind van de opleiding heb je een activiteit voor een zelfgekozen leeftijdsgroep ontwikkeld en een lessenreeks van 10 lessen gemaakt. 

Tijdens de opleiding ga je oefenen in de praktijk. Afhankelijk van je beginsituatie ga je assisteren of zelfstandig lesgeven aan baby’s en/of peuters. Je ervaringen bespreek je tijdens de opleiding én daarna. Na de laatste bijeenkomst volgen er nog twee onlinebijeenkomsten om ervaringen uit te wisselen.

Je kunt deze opleiding gebruiken om certificeerbare eenheid 2 van de beroepsopleiding Allround Zwembadmedewerker (Begeleider recreatieve zwemactiviteiten) af te ronden. Er worden dan twee lessen aan baby’s en/of peuters beoordeeld.  

Eindopdracht: de activiteit en de lessenreeks

Iedere deelnemer maakt een eindopdracht die bestaat uit het ontwikkelen van een activiteit voor een zelfgekozen leeftijdsgroep en een lessenreeks die daarbij aansluit.

Doe je mee?

Je kunt je aanmelden door je naam en telefoonnummer te mailen naar info@propulztp.nl. Je ontvangt dan zo snel mogelijk een bevestiging en meer informatie.