Omgaan met ontwikkelingsproblemen van kinderen

Deze dag staan kinderen met ontwikkelingsproblemen (gedragsproblemen, ADHD, autisme spectrum stoornissen, PDD-NOS) centraal.

 • Je leert anders naar het gedrag van deze kinderen te kijken
 • Je krijgt begrip voor het gedrag en leert er mee om te gaan
 • Je ontvangt handvatten om op een positieve en effectieve manier met de kinderen om te gaan
 • Je wisselt actief ervaringen uit met vijf tot twintig collega-lesgevers en leert van elkaar
 • Je komt op een creatieve manier ‘in beweging’  en gaat met nieuwe inzichten aan de slag.

Voor wie?

Deze training is bestemd voor allround zwembadmedewerkers die al enkele jaren zwemles geven. Die open en nieuwsgierig zijn. En actief willen werken aan het verbeteren van de kwaliteit en effectiviteit van het lesgeven aan kinderen met ontwikkelingsproblemen.

Inhoud van de dag

Nieuwe ontwikkelingen en informatie over de doelgroep worden gepresenteerd. Belangrijke kenmerken worden benoemd. We gaan in op waarnemen van, oriënteren op en verwerken van informatie door de hersenen en de verschillen in gedrag en leren die daarvan het gevolg zijn.

Een grote groep van deze kinderen heeft een bijzondere gave, het zijn beelddenkers. Met dit begrip gaan we aan de slag. We kijken naar de betekenis voor het leerproces en vertalen lesstof naar die manier van denken.

Aan het eind van de training:

 • Beschik je over een brede kennis van ontwikkelingsproblemen van kinderen
 • Ken je overeenkomsten en verschillen tussen ontwikkelingsproblemen
 • Weet je wat je kunt doen om kinderen te motiveren en hun aandacht te richten
 • Weet je hoe je om kunt gaan met het vaak impulsieve en hyperactieve gedrag
 • Beschik je over ideeën om het kind ‘anders’ te laten leren
 • Heb je richtlijnen waarmee je het leerproces positief kunt beïnvloeden
 • Heb je kritisch gereflecteerd op je eigen rol en gedrag als lesgever.

Wanneer? 

De training begint om 09.00 uur en duurt tot ongeveer 16.30 uur. De training wordt ook ‘op maat’ gemaakt voor een eigen, zelf samengesteld, team van deelnemers.

Investering

Naast de vaste trainingsinvestering wordt ook een klein bedrag gerekend voor het boekje ‘Achtergronden van en tips voor de omgang met leerlingen met een specifieke hulpvraag’.

Deze training is erkend door KIKK en komt in aanmerking voor de regeling Subsidie Educatief Verlof.