De lesgever als coach

Als leren bewegen leuk is, zal het leerproces veel prettiger verlopen. Het ontwikkelen van zelfvertrouwen is daarbij van groot belang. De rol van de lesgever verandert van sturend en organiserend naar coachend. Die lesgever als coach staat deze dag centraal.

  • Je leert wat er van je wordt verwacht als ‘coachend begeleider’
  • Je maakt kennis met breinvoorkeuren en de betekenis daarvan voor het deelnemen aan bewegingsactiviteiten
  • Je ontdekt je eigen breinvoorkeur en je eigen voorkeurstijl van lesgeven
  • Je leert te denken vanuit ‘de deelnemer’ en komt er achter wat dat voor jouw ontwikkeling als lesgever betekent
  • Je wisselt actief ervaringen uit met vijf tot twintig collega-lesgevers en leer van elkaar
  • Je wordt op een creatieve manier aan het denken gezet , uitgedaagd om kritisch naar je eigen handelen te kijken en gaat met een persoonlijk actieplan aan de slag.

Voor wie?

Deze workshop is bestemd voor lesgevers die al enkele jaren (zwem)les geven of (bewegings)activiteiten begeleiden. Die een open houding hebben en nieuwsgierig zijn. Die er van houden om kritisch na te denken over hun eigen rol als lesgever. Die steeds blijven zoeken naar mogelijkheden om bewegen leuker en effectiever te maken. Zodat iedere deelnemer in de les succes en plezier beleeft.

Inhoud van de dag

De theorie over breinvoorkeuren wordt geïntroduceerd om motieven, wensen en behoeften van lesgevers en deelnemers helder te krijgen. Je vult vooraf een (NBI™) vragenlijst in en ontdekt in de workshop je voorkeursstijl van lesgeven. De rol van coach wordt geïntroduceerd, als coach. Als coach help en begeleid je leerlingen en deelnemers zich verder te ontwikkelen, je doet het samen. Het doel is om succes en plezier te ontwikkelen, het zelfvertrouwen positief te beïnvloeden en op die manier bewegen leuk te blijven vinden. De lesgever als coach stemt de inhoud van activiteiten af op het doel en de wensen en initiatieven van de deelnemers. Dit vergt een bewustwording van je eigen attitude. Handel je vanuit je eigen voorkeur of vanuit de voorkeur en wensen van de deelnemers? Je oefent met dit gegeven en ontdekt hoe je voorkeuren van anderen kunt ontdekken en hier op in kunt spelen.

Aan het eind van de workshop:

  • Weet je wat er van je wordt verwacht als je coachend begeleider bent
  • Ken je je eigen (brein)voorkeur en wat dat betekent voor jouw rol als lesgever
  • Ben je je bewust van de mogelijke (brein)voorkeur van deelnemers aan je lessen en weet je hoe je daar op in kunt spelen
  • Weet je waar je focus als lesgever moet liggen en heb je een eigen actieplan met leerdoelen ontwikkeld.

Wanneer? 

De workshop begint om 09.00 uur en duurt tot ongeveer 16.30 uur. De workshop wordt ook ‘op maat’ gemaakt voor een eigen, zelf samengesteld, team van deelnemers.

Investering

Naast de bestaande trainingsinvestering wordt er per persoon een bedrag van € 50,- gevraagd voor een full colour profiel van je persoonlijke breinvoorkeuren met daarin een beschrijvende uitleg van je profiel en scores en een interpretatie van wat je resultaten kunnen betekenen voor je rol als lesgever.

Deze workshop is erkend door KIKK en komt in aanmerking voor de regeling Subsidie Educatief Verlof.