Creatief in beweging

Creatief denken is het doorbreken van denkpatronen. Dit doe je door denktechnieken toe te passen die je stimuleren om ‘out of the box’ te denken. Bijvoorbeeld door je te verplaatsen in een ander of door (creatief) om je heen te kijken.

Door te oefenen met creatieve denktechnieken ontwikkel je een creatieve en innovatieve houding. Je leert belangrijke vaardigheden die je nodig hebt om andere en nieuwe invalshoeken te bekijken en gemakkelijker nieuwe ideeën en oplossingen te bedenken:

 • Uitstellen van oordeel
 • Associëren
 • Anders waarnemen
 • Verbeeldingskracht gebruiken
 • Durf tonen

Een creatieve houding betekent dat je open staat voor nieuwe ideeën, dat je het vanzelfsprekende ter discussie durft te stellen. Je bent in staat om andere en nieuwe invalshoeken te bekijken en gemakkelijker nieuwe ideeën en oplossingen te bedenken.

Brainstormen

Brainstormen is een werkvorm om (samen met je team) veel ideeën te genereren. Daarna orden je de ideeën en worden de meeste favoriete ideeën geselecteerd.

Brainstormen:

 • Doe je als je op zoek bent naar nieuwe markten
 • Gebruik je als je een nieuw product wilt ontwikkelen
 • Start met het formuleren van een heldere vraagstelling
 • Houdt niet op als er geen nieuwe ideeën meer opborrelen, juist dan zoek je verder met behulp van creatieve denktechnieken
 • Levert concrete ideeën en nieuwe inzichten op
 • Geeft plezier en creëert draagvlak.

Voor wie?

Deze workshop is voor nieuwsgierige (teams van) lesgevers die hun eigen creativiteit willen ontwikkelen en op zoek zijn naar verandering of een nieuwe uitdaging of een oplossing voor een probleem.

Inhoud van de dag

De dag bestaat uit twee delen: een inleiding op creatief denken en het toepassen van de technieken. De inleiding bestaat uit een kennismaking met creatief denken en je oefent met gevarieerde denktechnieken die je ‘uit je vaste patroon’ halen. Je werkt aan een creatieve en innovatieve houding en vaardigheden die je nodig hebt om nieuwe invalshoeken te ontdekken en je oordeel uit te stellen. In het tweede deel van de workshop pas je de geleerde technieken toe. Je doet mee aan een brainstorm. Dit kun je doen met je eigen team (gericht werken aan een veranderings- of vernieuwingsvraag). In de open workshop staat de vraag ‘Hoe kan ik mijn lessen anders organiseren?’ centraal.

Aan het eind van de workshop:

 • Weet je hoe je je eigen vaste gewoonten en denkpatronen kunt doorbreken
 • Heb je geleerd hoe je nieuwe ideeën en oplossingen kunt bedenken
 • Ken je een aantal creatieve technieken
 • Heb je gewerkt aan de ontwikkeling van een creatieve houding
 • Ben je in staat je oordeel uit te stellen
 • Beschik je over een lange lijst met ideeën en oplossingen voor de ‘brainstormvraag’.

Wanneer? 

De workshop begint om 09.00 uur en duurt tot ongeveer 16.30 uur.

Deze workshop is erkend door KIKK en komt in aanmerking voor de regeling Subsidie Educatief Verlof.