Brein & bewegen & leren

Het brein doet er toe! Kennis over de hersenen is hot. Daarom staat het brein deze dag centraal. Alle interessante informatie over het functioneren van de hersenen in relatie tot leren en bewegen passeert de revue.

  • Je krijgt een overzicht van interessante theorieën over brein en leren en brein en bewegen
  • Je denkt mee over de betekenis die recent onderzoek kan hebben voor het zwemonderwijs
  • Je wisselt actief je mening en ervaringen uit met vijf tot twintig collega-lesgevers en leert van en met elkaar
  • Je komt ‘in beweging’ en wordt actief aan het denken gezet.

Voor wie?

Deze workshop is bestemd voor nieuwsgierige lesgevers die zich willen verdiepen in theoretische achtergronden over bewegen en leren. Die inspiratie halen uit nieuwe kennis en ontwikkelingen en vooraan willen staan bij het uitproberen van nieuwe ideeën.

Inhoud van de dag

De dag start met een inleiding over de werking van het brein. We zetten nieuwe inzichten over motorisch leren (expliciet en impliciet leren) op een rij en bespreken effecten van lichaamsbeweging op de hersenen. Je wordt gestimuleerd mee te denken over de mogelijke toepassing van deze inzichten en effecten op het begeleiden van leerprocessen en bewegingsactiviteiten. Welke betekenis hebben deze resultaten voor bewegen en het leren van bewegen? Wat kan dat betekenen voor de manier waarop wij ons zwemonderwijs inrichten en aanbieden? Deze workshop stimuleert je mee te denken over mogelijke veranderscenario’s in onze branche.

Aan het eind van de workshop:

  • Beschik je over een brede kennis van het brein, het brein en leren en het brein en bewegen
  • Weet je het verschil tussen expliciet en impliciet leren en de mogelijk betekenis daarvan voor het zwemonderwijs
  • Ken je de effecten van lichaamsbeweging op het brein
  • Ken je een aantal breinregels die interessant zijn voor leerprocessen
  • Heb je ideeën verzameld die je kunt toepassen op het zwemonderwijs
  • Heb je ideeën verzameld die je kunt gebruiken om doelgroepactiviteiten en andere producten een nieuwe impuls te geven.

Wanneer? 

De workshop begint om 09.00 uur en duurt tot ongeveer 16.30 uur. De workshop wordt ook ‘op maat’ gemaakt voor een eigen, zelf samengesteld, team van deelnemers.

Deze workshop is erkend door KIKK en komt in aanmerking voor de regeling Subsidie Educatief Verlof.