Begeleider recreatieve zwemactiviteiten op maat

De Begeleider recreatieve zwemactiviteiten verzorgt recreatieve en zwembewegingsactiviteiten

en evenementen voor diverse doelgroepen. Hij of zij kan deelnemers entertainen en begeleiden tijdens deze activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn Aquasportief (Aquajoggen en Aquarobics), activiteiten en evenementen voor de jeugd en bewegen in water voor volwassenen en ouderen. Daarbij let de Begeleider recreatieve zwemactiviteiten op de veiligheid van de deelnemers en voorkomt risicovolle situaties.

Voor wie?

Opleiden op maat is speciaal voor (toekomstige) medewerkers die werkervaring hebben in het zwembad of via ervaring in de sport of kinderopvang relatief gemakkelijk kunnen afstemmen op het lesgeven aan groepen (jonge) kinderen of volwassenen.

Opzet

 • Propulz.tP stemt de opleiding af op de aanwezige competenties en richt zich op het verwerven van de competenties die nog worden gemist.
 • De beginsituatie wordt vastgesteld met behulp van een competentielijst die deelnemers invullen en, indien gewenst, een bezoek tijdens het lesgeven.
 • Op basis van de beginsituatie wordt besloten hoe de opleiding wordt ingericht. Er kan sprake zijn van contactmomenten in de vorm van (theorie)bijeenkomsten. Of van individuele coaching met behulp van skype, telefoon en opdrachten.
 • Tijdens het traject bezoekt de docent deelnemers minimaal twee keer tijdens hun werkzaamheden en/of stage. Er wordt feedback en coaching gegeven op het handelen in de praktijk. Het observeren leidt tot de beoordeling die nodig is voor het examen.
 • Na de afgesproken bijeenkomsten/gesprekken wordt gekeken welke ondersteuning verder gewenst is.

Onderwerpen

De opleiding bestaat uit vier delen:

 • Recreatieve zwemactiviteiten,wat is dat?
Evenementen, doelgroepactiviteiten, de deelnemers
 • Aquasport
Bewegen op muziek, aquarobics, aquajogging
 • Banen zwemmen
Recreatief zwemmen, trimzwemmen, e.a.
 • Zwemvaardigheid
Algemeen, survival, snorkelen

Werkwijze 

 • Voorafgaand aan een contactmoment bereiden de deelnemers zich voor op de onderwerpen die aan de orde komen (lezen van hoofdstukken uit de cursusliteratuur, uitvoeren van opdrachten in de praktijk, uitwerken van competentieopdrachten die nodig zijn voor de afronding van het examen).
 • Contactmomenten vinden één keer per twee à drie weken plaats. Er is dan genoeg tijd om tussendoor te werken aan de voorbereiding (en opdrachten).
 • Tijdens contactmomenten ligt het accent op het toepassen van de theorie in praktijk-situaties. Dit wordt gedaan in de vorm van discussie,  oplossen van situaties uit de praktijk e.a.
 • Deelnemers worden actief betrokken, er worden geen standaard colleges gegeven.
 • Ieder contactmoment staan één of meer thema’s centraal en wordt de eigen ontwikkeling van de deelnemers besproken.

Afronding 

Om in het bezit te komen van het certificaat Begeleider recreatieve zwemactiviteiten moet de deelnemer aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De deelnemer is in het bezit van het certificaat Zwemmend Redden voor Zwembaden
 • De deelnemer is in het bezit van een EHBO diploma of een diploma daaraan gelijkwaardig
 • De deelnemer heeft de competentieopdrachten van deel 2a en deel 2b met een voldoende afgerond
 • De deelnemer ‘loopt stage’ en doet hiervan verslag
 • Vier lessen van de deelnemer zijn gemiddeld voldoende beoordeeld
 • De deelnemer heeft het groepsgesprek voor deel a en deel b met een voldoende afgerond.

Groepsgrootte

De opleiding op maat is geschikt voor individuele deelnemers, voor organisaties waar meerdere medewerkers een opleiding willen volgen of voor een groepje deelnemers uit eenzelfde regio.

Prijs

Er wordt een offerte gemaakt die volledig is afgestemd op de situatie. Er zijn verschillende variabelen die de totale investering/kosten beïnvloeden, o.a.:

 • De startcompetenties van de deelnemer(s).
 • Het aantal deelnemers dat meedoet aan trainingsbijeenkomsten en/of skype sessies.
 • Het aantal deelnemers uit dezelfde accommodatie.
 • Mogelijke samenwerking met medewerkers uit de accommodatie. (In overleg kunnen delen van de opleiding door medewerkers uit de accommodatie worden verzorgd).
 • Beschikbare lesruimte (mogelijk tegen lage kosten of kosteloos (in de eigen accommodatie) beschikbaar te stellen) .

Deze training is erkend door KIKK en komt in aanmerking voor de regeling Subsidie Educatief Verlof.