Banen zwemmen is leuk

Het imago van banen zwemmen is ‘suf en saai’ en menig enthousiaste beginner haakt na vier à vijf weken gedemotiveerd af. Wat kunnen we doen om het banen zwemmen aantrekkelijker te maken? Hoe kunnen we nieuwe banenzwemmers verleiden om naar het zwembad te komen?  Dat zijn de vragen die centraal staan in deze workshop.

 • Je denkt na over mogelijkheden om banen zwemmen leuker te maken
 • Je probeert ideeën en opdrachten uit in het water en ontwikkelt je persoonlijke voorkeur
 • Je leert te denken vanuit ‘de deelnemer’ en staat stil bij je eigen houding ten opzichte van de gast/klant
 • Je doet mee aan een brainstorm en bedenkt samen met vijf tot twintig collega-lesgevers nieuwe ideeën om nieuwe banenzwemmers naar je zwembad te halen
 • Je komt op een creatieve manier ‘in beweging’ en wordt uitgedaagd uit je ‘bestaande patroon’ te stappen.

Voor wie?

Deze workshop is bestemd voor eigenzinnige zwembadmedewerkers die kwaliteit centraal stellen. Die gemotiveerd zijn om kritisch naar de eigen producten te kijken en open staan voor verdere vernieuwing en ontwikkeling van het product ‘banen zwemmen’. Voor medewerkers die steeds blijven zoeken naar mogelijkheden om bewegen in het water leuker te maken. Zodat iedere deelnemer plezier beleeft en terug blijft komen.

Inhoud van de dag

Mogelijke behoeften en wensen van potentiële banen zwemmers worden op een rij gezet. Wat zorgt er voor dat iemand banen zwemmen leuk vindt en blijft vinden? We gaan kort in op breinvoorkeuren en de invloed daarvan op het (volhouden van) bewegen. Wat betekent dat voor de manier waarop we banen zwemmen aanbieden in het zwembad? Trends en ontwikkelingen worden gepresenteerd om je te inspireren tot het bedenken van nieuwe elementen die het banen zwemmer leuker kunnen maken.

We gaan het zwembad in om opdrachten en materialen uit te proberen en je eigen voorkeuren te ontdekken. Wat betekent een verandering in het banen zwemmen voor de rol en houding van de zwembadmedewerker/begeleider? Welke competenties moet hij daarvoor ontwikkelen? Je wordt uitgedaagd om een aantal persoonlijke voornemens te formuleren en mee te nemen naar je eigen organisatie.

Aan het eind van de workshop:

 • Ken je een aantal trends en ontwikkelingen die de verwachtingen en wensen van (potentiële) banenzwemmers kunnen beïnvloeden
 • Weet je welke succesfactoren van belang zijn om banen zwemmers op de lange termijn aan je te binden
 • Heb je een eigen mening over de toekomst van banen zwemmen ontwikkeld en kijk je ‘anders’ naar het banen zwemmen in je eigen organisatie
 • Beschik je over ideeën en opdrachten die je direct kunt gebruiken in je eigen organisatie
 • Weet je welke competenties een begeleider/toezichthouder moet bezitten om een succesvolle en actieve bijdrage te kunnen leveren aan het binden van banen zwemmers
 • Heb je een aantal voornemens geformuleerd om mee te nemen naar je eigen organisatie.

Wanneer? 

De workshop duurt een dag.

De workshop wordt ook ‘op maat’ gemaakt voor een eigen team van medewerkers. De mogelijkheid wordt geboden om samen te kijken naar het banen zwemmen in de eigen accommodatie en na te denken over ‘wat er anders kan’. Na uitwisseling en discussie maak je afspraken. Deze worden gebundeld in het ‘activiteitenplan banen zwemmen’. Zo’n activiteitenplan is te vergelijken met een zwemwerk- of doelgroepenplan. Het is de gids voor de medewerkers; ‘zo doen we het ! Hier staan we voor! ‘  Voor  de ontwikkeling van zo’n plan is het aan te bevelen twee workshopmomenten te plannen.

Deze workshop is erkend door KIKK en komt in aanmerking voor de regeling Subsidie Educatief Verlof.