Als leren zwemmen niet vanzelf gaat…

Op donderdag 23 juni 2016 verzorgen  Patty van ’t Hooft, Titeke Postma en Johan Lambeck in samenwerking met de Calo een workshop voor zwemonderwijzers die verder willen (leren) kijken. Doe mee en kom naar Zwolle / Calo Windesheim! 

De ‘gewone’ aanpak werkt niet (meer)

Bewegen in water is prettig en heeft positieve effecten op de gezondheid voor veel mensen, maar het leren ontspannen te bewegen en zwemmen in water gaat niet altijd vanzelf.
 Dit komt bijvoorbeeld door een fysieke beperking, een ontwikkelings- of gedragsprobleem waardoor er (lichte) problemen ontstaan met bewegen, waarnemen, begrijpen of de aandacht vasthouden. De ‘gewone’ aanpak werkt dan niet, leren zwemmen gaat niet (meer) vanzelf.

In deze workshop worden nieuwe theorieën verbonden aan bestaande kennis over het (beter) leren bewegen in water. Dit leidt tot nieuwe ontwikkelingen en kansen in het zwemonderwijs. Voor de praktijk betekent dit andere mogelijkheden voor het invullen van de zwemlessen. Een invulling die helpt leerlingen/deelnemers veel en veelzijdige ervaringen op te laten doen met het bewegen in het water, passend bij het individuele bewegings- en belevingsniveau. Hierdoor ontstaat (nog) meer plezier met daar aan gekoppeld motivatie tot het leren zwemmen.

Halliwick als vloeistofmechanisch concept

Johan Lambeck vertelt over Halliwick. Het kernpunt van dit concept is evenwicht in water en dit is de leidraad bij het ontwikkelen van alle basisvaardigheden in het water. Evenwicht is gerelateerd aan de omgeving en dus aan de vloeistofmechanica. Kennis hiervan is noodzakelijk om problemen met evenwicht in water te begrijpen en oplossingen te kunnen bedenken voor het controleren van het evenwicht.

Impliciet motorisch leren als kans

Titeke Postma vertelt over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van motorisch leren. Traditioneel gebruiken we voor het aanleren van motorische vaardigheden vooral ‘expliciet leren’, waarbij zo precies mogelijk wordt uitgelegd hoe de beweging moet worden uitgevoerd. Inmiddels zijn er positieve onderzoeksresultaten over ‘impliciet leren’, waarbij informatie over het bewegen vooral onbewust wordt verwerkt. Kennis over impliciet leren geeft mogelijkheden voor vernieuwende opdrachten en organisatievormen in de zwemles.

Activiteiten ontwikkelen en ervaren in de praktijk

Patty van ’t Hooft zorgt voor de vertaling van de gepresenteerde theorie naar de praktijk. Er worden doelgerichte activiteiten ontworpen die snel op te starten zijn, differentiatiemogelijkheden hebben en voldoen aan de nieuwe inzichten ten aanzien van motorisch leren.

In de praktijk gaan we daarna activiteiten observeren en analyseren om zwemgedrag te leren beschrijven in het kader van balanceren in water, om goede vervolgactiviteiten te kunnen aanbieden en om passende leerhulp/interventies te ontwikkelen bij vertoond beweeggedrag.

Programma

08.30 – 09.00                       Ontvangst met koffie / thee

09.00 – 09.15                       Introductie en voorstellen

09.15 – 10.00                       Johan Lambeck: ‘Halliwick als vloeistofmechanisch concept’

10.00 – 10.45                       Titeke Postma: ‘Impliciet motorisch leren als kans’

10.45 – 11.15                       Pauze

11.15 – 12.00                       Patty van ’t Hooft: ‘Vernieuwende activiteiten ontwikkelen’

12.00 – 12.30                       Discussie en voorbereiding praktijk

12.30 – 13.30                       Lunch

13.30 – 16.00                       Ervaren in het zwembad: Patty, Titeke en Johan

16.00 – 16.30                       Pauze en omkleden

16.30 – 17.15                       Bespreken van de ervaringen in het zwembad

Kosten

De kosten voor deze workshop zijn € 199,-. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunch, materiaal en 21% btw. Wanneer je aangesloten bent bij de CAO Recreatie kan subsidie aangevraagd worden bij het Sociaal Fonds Recreatie.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden door een mail met je naam te sturen naar info@propulztp.nl. Je krijgt dan een bevestiging en een inschrijfformulier voor factuurgegevens toegestuurd.

De docenten

Johan Lambeck is fysiotherapeut en voorzitter van de Nederlandse Halliwick Vereniging. Hij werkt sinds 1980 met het Halliwick Concept en heeft als Senior Halliwick Lecturer inmiddels vele cursussen gegeven in binnen- en buitenland.

 Patty van ’t Hooft is zwemdocent aan de Calo en psychomotorisch therapeut. Zij heeft onderzoek gedaan naar het leren zwemmen bij leerlingen met autismespectrum stoornissen en geeft naast lessen aan studenten van de Calo zwemles aan leerlingen met autismespectrum stoornissen en hun ouders. Ook begeleidt ze zwemstages aan deelnemers met een specifieke hulpvraag.

Titeke Postma is bewegingswetenschapper en verzorgt als eigenaar van Propulz.tP (team)trainingen en coaching op het gebied van leren zwemmen, bewegen en gezondheid. Haar uitgangspunt is dat (leren) bewegen in water leuk moet zijn. Ze is altijd op zoek naar vernieuwingen en kwaliteitsverbeteringen die bijdragen aan het ontwikkelen van plezier in bewegen in water. Zodat zwemmers niet afhaken, maar met plezier blijven bewegen.