Allround zwembadmedewerker op maat

De beroepsopleiding Allround zwembadmedewerker wordt gecertificeerd door de Nationale Raad Zwemveiligheid en bestaat uit drie certificeerbare eenheden:

 • Lifeguard
 • Begeleider recreatieve zwemactiviteiten
 • Lesgever Zwem-ABC.

Propulz.tP verzorgt de opleiding voor de certificaten Lesgever Zwem-ABC , Lifeguard en Begeleider recreatieve zwemactiviteiten op maat. Opleiden op maat is speciaal voor (toekomstige) medewerkers die werkervaring hebben in het zwembad of bijvoorbeeld via een opleiding en ervaring in sport, onderwijs of kinderopvang relatief gemakkelijk kunnen afstemmen op het lesgeven aan groepen (jonge) kinderen of volwassenen.

Propulz.tP stemt de opleiding af op de aanwezige competenties en richt zich op het verwerven van de competenties die nog worden gemist.

De opleiding op maat is geschikt voor individuele deelnemers, voor organisaties waar meerdere medewerkers een opleiding willen volgen of voor een groepje deelnemers uit eenzelfde regio.

Uitgangspunten

 • Deelnemers maken gebruik van online lesmateriaal.
 • Op basis van de beginsituatie wordt besloten hoe de opleiding wordt ingericht. Er kan sprake zijn van individuele coaching met behulp van skype, telefoon en opdrachten in de online leeromgeving. Er kan ook worden gekozen voor contactmomenten in de vorm van (theorie)bijeenkomsten (kleine groepen, bij voorkeur vijf tot tien deelnemers).
 • Tijdens het traject bezoekt de docent de deelnemers tijdens hun werkzaamheden en/of stage. Dit gebeurt minimaal één keer, maar deze begeleiding kan naar wens worden uitgebreid. Er wordt feedback en coaching gegeven op het handelen in de praktijk. Het observeren leidt tot de beoordeling die nodig is voor het examen.

Opzet 

Op basis van de aanwezige competenties, de benodigde competenties en de onderwerpen die tijdens de opleiding aan bod kunnen komen, wordt het leertraject  bepaald. Uitgangspunt is het zelfstandig werken met het beschikbare online lesmateriaal. Indien er sprake is van bijeenkomsten, wordt uitgegaan van de volgende punten:

 • Voorafgaand aan een contactmoment bereiden de deelnemers zich voor op de onderwerpen die aan de orde komen. Dit houdt bijvoorbeeld in het lezen van het lesmateriaal, het uitvoeren van opdrachten (in de praktijk) en het uitwerken van competentieopdrachten die nodig zijn voor de afronding van het examen.
 • Tijdens contactmomenten ligt het accent op het toepassen van de theorie in praktijksituaties. Dit wordt gedaan in de vorm van discussie, het oplossen van situaties uit de praktijk e.a.
 • Deelnemers worden actief betrokken, er worden geen standaard colleges gegeven.
 • Ieder contactmoment staan één of meer thema’s centraal en wordt de eigen ontwikkeling van de deelnemers besproken.

Examen

Om in het bezit te komen van het certificaat Lesgever Zwem-ABC, Lifeguard of Begeleider recreatieve zwemactiviteiten moet de deelnemer aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden zijn beschreven in het examenreglement van de beroepsopleiding Allround zwembadmedewerker.

In het online lesmateriaal komen alle verschillende examenonderdelen aan bod. De deelnemers worden begeleid (tijdens contactmomenten en/of via skype/e-mail) om de examenonderdelen voldoende af te sluiten.
Tijdens het (de) praktijkbezoek(en) wordt de deelnemer beoordeeld (samen of in overleg met een stagebegeleider). Daarnaast worden competentieopdrachten voorzien van feedback.

Investering

De opleiding Allround zwembadmedewerker op maat is geschikt voor individuele deelnemers, voor organisaties waar meerdere medewerkers een opleiding willen volgen of voor een groepje deelnemers uit eenzelfde regio.

Ben je een individuele deelnemer? Kijk dan op de afzonderlijke pagina’s voor meer informatie (Lesgever Zwem-ABC, Lifeguard en Begeleider recreatieve zwemactiviteiten). Ben je geïnteresseerd in een opleiding voor meerdere deelnemers? Zoek dan contact met Propulz.tP. Er wordt een offerte gemaakt die volledig is afgestemd op de eigen situatie. Er zijn verschillende variabelen die de totale investering/kosten beïnvloeden, o.a.:

 • De startcompetenties van de deelnemer(s).
 • Het aantal deelnemers dat meedoet aan trainingsbijeenkomsten en/of skype sessies.
 • Het aantal deelnemers uit dezelfde accommodatie.
 • Mogelijke samenwerking met medewerkers uit de accommodatie. (In overleg kunnen delen van de opleiding door medewerkers uit de accommodatie worden verzorgd).
 • Beschikbare lesruimte (mogelijk tegen lage kosten of kosteloos (in de eigen accommodatie) beschikbaar te stellen) .